Baglaýjylary ýazyň

  • Tyre Couplings Complete Set Type F/H/B with Rubber Tire

    Şinany birikdirmek, rezin teker bilen F / H / B görnüşiniň doly görnüşi

    Teker jübütleri, sürüjä dakylýan polat flanesleriň arasynda gysylan we “Tapered Bushings” bilen herekete getirilýän şahalaryň arasynda gysylan ýokary çeýe, şnur bilen berkidilen kauçuk teker ulanýar.
    Çeýe kauçuk teker, az tehniki hyzmaty talap edýän ýag çalmagy talap etmeýär.
    Burulýan ýumşak rezin teker, esasy hereketlendirijiniň we hereketlendiriji enjamlaryň ömrüniň artmagyna getirýän ajaýyp zarba siňdirişini we titremäni peseltmegi üpjün edýär.