NLcouplings

  • NL Type toothed Elastic Couplings with Nylon Sleeve

    NL görnüşi, neýlon ýeňli dişli elastik jübütler

    Önüm “Ji nan” önümçilik we ýasama enjamlar instituty tarapyndan işlenip düzülendir we ok we çeýe geçiriş üçin amatlydyr. , geçiriş netijeliligini we uzak hyzmat ömrüni az ýitirmek. Ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar Her dürli mehaniki täzeleniş we saýlama we enjam ätiýaçlyk şaýlaryny kanagatlandyrmak üçin zawodymyz dürli görnüşli içerki diş elastik birikmelerini üpjün edip biler we ulanyjylaryň isleglerine görä standart däl sargytlary kabul edip biler.