Aziýa seriýalary

 • Stock Bore Sprockets per Asian Standard

  Aziýa standartyna görä bir Stocka çukurlary

  GL takyk in engineeringenerlige we kämil hiline ünsi jemleýän sproketleri hödürleýär. Biziň “Pilot Bore” deşik (PB) plastinka tigirleri we pyçaklar, müşderileriň dürli diametri ýaly zerur bolan burawda işlemek üçin amatlydyr.

 • Platewheels per Asian Standard

  Aziýa standarty boýunça platformalar

  Plastinka tigirleri zynjyryň işleýşini we hyzmat ediş möhletini kesgitlemäge kömek edýär, şonuň üçin GL ähli zynjyrlaryň giň sanawyndan degişli degişli plastinka tigirlerini üpjün edýär. Bu zynjyr bilen plastinka tigirleriniň arasynda dogry deňleşmegi üpjün edýär we zynjyr sürüjisiniň umumy ömrüne täsir edip biljek laýyk tapawutlaryň öňüni alýar.

 • Double Pitch Sprockets per Asian Standard

  Aziýa standartyna goşa goşa pyçaklar

  Iki ýa-da goşa dişli dizaýnda goşa pyçakly rolikli zynjyrlar üçin çybyklar bar. Iki goşa rolikli zynjyrlar üçin bir dişli çybyklar, DIN 8187 (ISO 606) laýyklykda rolik zynjyrlary üçin adaty pyçaklar ýaly hereket edýär.