MC / MCT birikdirmeleri

 • MC/MCT Coupling, Type MC020~MC215, MCT042~MCT150

  MC / MCT birikdirmesi, görnüşi MC020 ~ MC215, MCT042 ~ MCT150

  GL konus halkasy birikdirmeleri:
  • pleönekeý çylşyrymly gurluşyk
  • Hiç hili ýag çalmagy ýa-da tehniki hyzmat etmegi talap etmeýär
  • Başlangyç zarbany azaltmak
  • Wibrasiýany siňdirmäge we burulýan çeýeligi üpjün etmäge kömek ediň
  • Iki tarapa hem işle
  • gradeokary derejeli çoýundan öndürilen ýarym bölekler.
  • Her çeýe halka we gysgyç gurnama, uzak wagtlap hyzmat edenden soň çeýe halkalary çalyşmak aňsatlygy üçin birikdirmäniň gyrymsy böleginden çykaryp aýrylyp bilner.
  • MC (Pilot bore) we MCT (Taper bore) modellerinde bar.