TGL (GF) birikdirmeler

  • TGL (GF) Couplings,Curved Gear Couplings with Yellow Nylon Sleeve

    TGL (GF) jübütler, sary neýlon ýeňli egrilen dişli jübütler

    GF birikdirmesi daşarky täçli we zynjyrly dişli dişli iki sany polat merkezden, sintetiki rezin ýeňi bilen birikdirilen oksidlenme gara goragdan ybarat. Higheň ýokary molekulaly agramly poliamidden öndürilýär, termiki şertli we gaty uzak ömri üpjün etmek üçin gaty çalgy bilen emdirilýär. Bu ýeň, atmosfera çyglylygyna ýokary garşylykly we gysga wagtlap 120˚C çydamlylyk ukyby bilen –20˚C-den + 80˚C aralygyndaky iş aralygy.