Amerikan seriýalary

 • Stock Bore Sprockets per American Standard

  Amerikan standartyna görä aksiýa bölekleri

  GL takyk in engineeringenerlige we kämil hiline ünsi jemleýän sproketleri hödürleýär. Biziň “Pilot Bore” deşik (PB) plastinka tigirleri we pyçaklar, müşderileriň dürli diametri ýaly zerur bolan burawda işlemek üçin amatlydyr.

 • Finished Bore Sprockets per American Standard

  Amerikan standartyna görä gutarnykly çişler

  Bu “B” görnüşli çybyklar köp mukdarda öndürilendigi sebäpli, ätiýaçlyk şaýlary gaýtadan işlemekden, täzeden içgysgynç bolmakdan we açar ýoluny we nurbatlary gurmakdan has tygşytly. Kärhananyň bir gapdalynda çykýan “B” görnüşi üçin gutarnykly buraw bölekleri bar.

 • Double Sprockets For Two Single Chains per American Standard

  Amerikan standartyna görä iki sany zynjyr üçin goşa çybyklar

  Jübüt ýeke çybyklar iki setirli rolikli zynjyrlary işletmek üçin niýetlenendir, “goşa ýeke” adynyň dörän ýeri. Adatça, bu çybyklar bir stil, ýöne garawullaryň islegi boýunça has arzan we QD stili bar.

 • Taper Bore Sprockets per American Standard

  Amerikan standartyna görä “Taper Bore Sprockets”

  Taper Bore Sprockets Amerikan standart seriýasy ;
  25 ~ 240 rolikli zynjyrlara laýyk;
  C45 material;
  Müşderileriň islegi boýunça gaty dişler;
  Çukur deşigi, açar çukur we kran deşigi isleg boýunça işlenip bilner;
  Käbir zatlarda başlygyň daşky aýlawy bar;
  B görnüşli buraw çukurynyň gutarýan diametri iň az diametri minus 2mm.

 • Double Pitch Sprockets per American Standard

  Amerikan standartyna goşa goşa pyçaklar

  Iki goşa konweýer konweýer zynjyrly rozetkalar köplenç kosmosda tygşytlamak üçin amatlydyr we adaty pyçaklardan has uzyn ömri bar. Uzyn pyçak zynjyry üçin amatly, goşa pyçakly çybyklar, şol bir tegelek tegelegiň diametri boýunça adaty dişden has köp dişlere eýe bolup, eşikleri dişleriň arasynda deň paýlaýarlar. Eger konweýer zynjyryňyz gabat gelýän bolsa, goşa dykyz çybyklar hökman göz öňünde tutulmalydyr.