Konweýeriň zynjyrlary

  • SS Conveyor Bushing Chains, and with Attachements

    SS konweýer zynjyr zynjyrlary we goşundylar bilen

    Poslamaýan polat konweýer zynjyry ýuwulýan ýerlerde, şeýle hem iýmit derejesi, ýokary temperatura we abraziw programmalarda ulanylýar. Adatça gowy mehaniki häsiýetleri sebäpli 304 derejeli poslamaýan polatdan üpjün edilýär, ýöne isleg boýunça 316 derejeli hem bolýar. ANSI kepillendirilen, ISO kepillendirilen we DIN kepillendirilen poslamaýan polat konweýer zynjyryny ätiýaçlandyrýarys. Mundan başga-da, poslamaýan polat konweýer zynjyr goşundylarynyň we poslamaýan polatdan ýasalan pyçaklaryň doly hataryny saklaýarys.