Taper gyrymsy agaçlary

  • Taper Bushings per European Standard, in Cast GG20 or Steel C45

    “GG20” ýa-da “Steel C45” -de Europeanewropa standartyna görä has arzan Bushings

    Bu gulplama, takyk öndürilen Europeanewropa standarty, çydamly we ygtybarly önüm ýaly ýokary hilli. Material GG25 ýa-da polat C45. Surfaceer ýüzünde fosfatlamak we garalamak bejergisi。Bular ýaly köp sanly programmada ulanylýar; guşak guşaklary, pyçaklar, deprek tigirleri, sürüjilik tigirleri, guýruk tigirleri, gyrgyçlar we dişli enjamlar, bu hem biziň hödürleýän zatlarymyz! Mundan başga-da, adaty açar ýoly bilen çeýe burunly, dürli diametrli diametrli kostýum. Has arzan gulplamalar barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size kömek etmekden hoşal bolarys.