Poslamaýan polat zynjyrlary

 • SS A/B Series Short Pitch Transmission Roller Chains

  SS A / B seriýaly gysga aralyk geçiriji rolik zynjyrlary

  Poslamaýan polat, adatça poslama, himiki maddalara we ýylylyga ajaýyp garşylyk hödürleýär. GL poslamaýan poladyň aýratynlyklaryndan peýdalanyp, gowy zynjyrlary hödürleýär. Bu zynjyrlar dürli pudaklarda, esasanam azyk senagatynda we lukmançylyk pudagynda ulanylýar.

 • SS Anti-Sidebar Chains For Pushing Window

  Penjiräni basmak üçin SS garşy gapdal zynjyrlar

  Material: 300,400,600 poslamaýan polatdan

  1.Material: 1.SS304 ýa-da galvaniz bilen örtülen uglerod polat.

  2.Pit : 8mm, 9.525mm ýa-da 12,7mm.  

  3. Nook belgisi: 05BSS, 06BSS, 05B-GALVANIZED, 06B-GALVANIZED ek.

  4. Penjireleri awtomatiki basmak üçin ulanylýar.

  5.Anti-pos gowy.

 • SS A,B Series Short Pitch Precision Roller Chains With Straight Plate

  SS A, B seriýaly göni plastinka bilen gysga meýdança takyk rolikli zynjyrlar

  Ajaýyp poslama garşylygy üpjün edýän poslama garşy zynjyr.
  Güýç we poslama garşylyk zerur bolan programmalar üçin amatly.
  Has ýokary iş ýükleri bolan programmalarda ulanylýar.

 • SS Short Pitch Conveyor Chains With Entended Pin

  SS gysga çukur konweýer zynjyrlary

  1. Material: 304/316/420/410
  2. faceerüsti bejermek: Gaty reňk
  3. Sandard: DIN, ANSI, ISO, BS, JS
  4. Programma: Poslamaýan polat zynjyrlary maşyn öndürmek, azyk tehnikasy we ş.m. ýaly köp pudakda ulanylýar. Şeýle hem pes we ýokary şertler üçin amatly. 5. Attahemleri ýygnamak üçin ulanylýan berkidilen pin.

 • SS Short Pitch Conveyor Chains With Attachment Suit to ISO Standard

  SS gysga meýdança konweýer zynjyrlary, ISO standartyna dakylýan kostýum

  Önümler ýokary hilli poslamaýan polatdan 304 önüm öndürilýär. Plitalar takyk tehnologiýa bilen gysylýar we gysylýar. Çeňňek, gyrymsy, rolik ýokary öndürijilikli awtomatiki enjamlar we awtomatiki üweýji enjamlar, ýerüsti partlama prosesi we ş.m. bilen işlenýär. Içerki deşikleriň ýerleşişi boýunça takyklyk, tutuş zynjyryň işleýşini üpjün etmek üçin basyş bilen aýlanýar.

 • ISO Standard SS Double Pitch Conveyor Chains

  ISO Standard SS goşa meýdança konweýer zynjyrlary

  ANSI-den ISO we DIN ülňülerine, materiallara, konfigurasiýalara we hil derejelerine çenli ýokary hilli goşa goşa rolikli zynjyrlaryň doly hatary bar. Bu zynjyrlary 10 ölçegli gutylarda, 50 metrlik rulonlarda we 100 metrlik rulonlarda käbir ululyklarda saklaýarys, isleg boýunça uzynlygy kesmek üçin ýörite kesip bileris. Uglerod polat materialy elýeterli.

 • SS Conveyor Bushing Chains, and with Attachements

  SS konweýer zynjyr zynjyrlary we goşundylar bilen

  Poslamaýan polat konweýer zynjyry ýuwulýan ýerlerde, şeýle hem iýmit derejesi, ýokary temperatura we abraziw programmalarda ulanylýar. Adatça gowy mehaniki häsiýetleri sebäpli 304 derejeli poslamaýan polatdan üpjün edilýär, ýöne isleg boýunça 316 derejeli hem bolýar. ANSI kepillendirilen, ISO kepillendirilen we DIN kepillendirilen poslamaýan polat konweýer zynjyryny ätiýaçlandyrýarys. Mundan başga-da, poslamaýan polat konweýer zynjyr goşundylarynyň we poslamaýan polatdan ýasalan pyçaklaryň doly hataryny saklaýarys.

 • SS RF Type Conveyor Chains, and with Attachements

  SS RF görnüşli konweýer zynjyrlary we goşundylar bilen

  SS RF görnüşli konweýer zynjyrlary Önümiň poslama garşylygy, ýokary we pes temperatura garşylygy, arassalanmagy we ş.m. aýratynlyklary bar. Gorizontal transport, ýapgyt transport, dik transport we ş.m. ýaly köp halatlarda ulanylyp bilner. Iýmit tehnikasynyň, gaplaýyş tehnikasynyň we ş.m. awtomatiki önümçilik liniýalary üçin amatly.

 • SS M Series Conveyor Chains,and with Attachments

  SS M seriýaly konweýer zynjyrlary we goşundylar bilen

  M seriýasy iň köp ulanylýan Europeanewropa standartyna öwrüldi. Bu ISO zynjyry SSM20-den SSM450-e çenli elýeterlidir. Şonuň üçin bu seriýa ýüze çykan mehaniki işleýiş talaplarynyň köpüsine laýyk gelýär. Bu zynjyr, DIN 8165 bilen deňeşdirilse-de, beýleki takyk rolikli zynjyr standartlary bilen çalşylmaýar. Adaty, uly ýa-da flanesli rulonlarda bar, adatça agaç daşamakda gyrymsy görnüşinde hem ulanylýar. Uglerod polat materialy elýeterli.

 • SS MC Series Conveyor Chains with Hollow Pins

  Hollow Pins bilen SS MC seriýaly konweýer zynjyrlary

  Boş pin konweýer zynjyrlary (MC seriýasy), içerki, senagat we oba hojalyk tehnikalarynyň köpüsine, şol sanda konweýerlere, sim çyzýan maşynlara we turba çyzgy maşynlaryna mehaniki güýji sürmek üçin ulanylýan zynjyryň iň köp ýaýran görnüşidir. Önümler ýokary hilli poslamaýar. polat. Polat plitalar takyk tehnologiýa bilen deşiklerden gysylýar we gysylýar. Efficiencyokary öndürijilikli awtomatiki enjamlar we awtomatiki üweýji enjamlar bilen gaýtadan işlenenden soň. Gurnama takyklygy içki deşigiň ýerleşişi we aýlanýan aýlaw basyşy bilen kepillendirilýär.

 • SS FV Series Conveyor Chains with Different Kinds of Roller, and with Attachments

  Dürli görnüşli rolikli we goşundylar bilen SS FV seriýaly konweýer zynjyrlary

  FV seriýaly konweýer zynjyrlary, esasan, FV görnüşli konweýer zynjyryny, FVT görnüşli konweýer zynjyryny we FVC görnüşli içi gysgyçly konweýer zynjyryny öz içine alýan DIN standartyna laýyk gelýär. Productsewropa bazarlarynda önümler umumy eltip bermek we mehanizirlenen geçiriji enjamlar üçin materiallary iberýär. Uglerod polat materialy elýeterli.

 • SS FVT Series Conveyor Chains with Rollers in SS/POM/PA6

  SS FVT seriýaly konweýer zynjyrlary SS / POM / PA6-da rolikler bilen

  BST-de FVT (DIN 8165), MT (DIN 8167) laýyklykda çuňňur baglanyşyk konweýer zynjyrlaryny hödürleýäris. Bu konweýer zynjyrlary goşundylar ýa-da dürli görnüşli rulolar bilen dürli dizaýnlarda bar.

123 Indiki> >> Sahypa 1/3