Şeker öndürýän zynjyrlar

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    Şeker degirmen zynjyrlary we goşundylar bilen

    Şeker senagatynyň önümçilik ulgamynda zynjyr şeker daşamak, şiräni çykarmak, çökündiler we bugarmak üçin zynjyrlar ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde, ýokary köýnek we güýçli poslama şertler zynjyryň hiline has ýokary talaplary öňe sürýär. Şeýle hem, bu zynjyrlar üçin köp sanly goşundylarymyz bar.