GE birikdirmeleri

  • GE Couplings, Type 1/1, 1a/1a, 1b/1b in AL/Cast/Steel

    GE jübütleri, AL / Cast / Polatda 1/1, 1a / 1a, 1b / 1b görnüşi

    GL GE birikdirijileri, egrilik eňek merkezleri we adatça örümçiler diýlip atlandyrylýan elastomer elementleri arkaly nol - yza gaýdyşly hereketlendiriji we hereketlendiriji komponentleriň arasynda tork geçirmek üçin niýetlenendir. Bu komponentleriň utgaşmasy, gabat gelmezligi we ýerleşdirmegi üpjün edýär. Bu önüm, aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli metallarda, elastomerlerde we gurnama konfigurasiýalarynda bar. Gorizontal ýa-da wertikal programmalar üçin amatly GL GS birikdirmeleri, inersiýa, birikdirme ýerine ýetiriş we amaly talaplaryň arasyndaky deňagramlylygy optimallaşdyrýan çeýe nol - yza gaýdyş platformasyny üpjün edip, dürli materiallardan gurlupdyr.