Plastiki zynjyrlar

  • SS Plastic Chains with Rollers in POM/PA6 Material

    POM / PA6 materialdaky rulolar bilen SS plastik zynjyrlar

    Çeňňekler we daşarky baglanyşyklar üçin SS we içki baglanyşyklar üçin ýörite in engineeringenerçilik plastmassa (mat ak, POM ýa-da PA6) adaty seriýalardan has gowy poslama garşylyk üçin ulanýar. Şeýle-de bolsa, iň ýokary rugsat berilýän ýüküň adaty seriýa zynjyrynyň 60% -ini saýlanyňyzda maslahat beriň.